تبلیغات


بیا تا به نیستی خود فرو شویم!

 بیا تا به نیستی خود فرو شویم!

 

روزی شیخ المشایخ پیش آمد .
طاسی پر آب پیش شیخ نهاده بود .
شیخ المشایخ دست در آب کرد و ماهی زنده بیرون آورد.
شیخ ابوالحسن گفت: از آب ماهی نمودن سهل است ،از آب آتش باید نمودن!
شیخ المشایخ گفت: بیا تا بدین تنور فرو شویم تازنده کی برآید !
شیخ گفت: یا عبدالله بیا تا به نیستی خود فرو شویم تا به هستی او ، که برآید!

 شیخ المشایخ دیگر سخن نگفت.


#تذکره_الاولیا_عطارمنبع این نوشته : منبع